Какво е авал?

Авал е менителнично поръчителство, писмено едностранно волеизявление, с което едно физическо или юридическо лице (авалист) се задължава…

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert