Авторски права

Pokazalka.info е любителски блог, в който се споделя любопитна и полезна информация на различни теми. В публикациите си, цитираме източниците на информация. Все пак, ако смятате, че авторските ви права са засегнати и не желаете информация от ваше произведение да се публикува в нашия сайт, не се колебайте да се свържете с нас. Това може да стане чрез формата за контакти.