Анатомията представлява изследването на структурите, изграждащи живите същества. Клон е на науката биология.

Учените опознават строежа на тялото главно чрез дисекция (разрязване) на трупове – човешки или животински. Те правят дисекция и на растения или други живи форми, като бактерии. Учените определят структурите във вътрешността на живите организми и как те са свързани помежду си.

Значението на анатомията

Учените се занимават с анатомия, за да узнаят размера, формата и положението на различните части на тялото – например кожата, мускулите, костите и органите на хората. Усвояването на човешката анатомия е важно за медицината. Студентите медици учат как частите на здравото човешко тяло се свързват и как действат. Това им помага да лекуват, когато нещо в даден организъм не функционира правилно. Учените сравняват също анатомията на различни видове живи същества. Наблюдават прилики и различия в тяхното устройство. Така определят как различни видове живи организми са свързани помежду си и как са се развивали във времето.

История

Древногръцкият лекар Херофил често е наричан бащата на анатомията. Той прави дисекции на човешки тела, понякога пред публика, около IV век пр. Хр. По-късно древногръцкият лекар Гален пише много книги за човешката анатомия. В Европа те са основен източник на информация по темата в продължение на векове. Съдържат обаче и много грешки. Доста от неговите представи не се основават на непосредствено наблюдение на човешкото тяло.

Съвременната наука анатомия започва да се развива през XVI век. През 1543 г. лекар на име Андреас Везалий написва първия подробен и илюстриран учебник по анатомия въз основа на наблюдавани факти. Той извършва внимателни дисекции на човешки тела, за да ги изучава. Първите мощни микроскопи са разработени към края на XVII век. Тези уреди позволяват на учените да изследват малки структури в организма като клетки и техните части. Развитието на технологията с течение на времето дава възможност за задълбочаване на познанията по анатомия.

Изображение: Pixabay

394 Прегледа