Анакондите са огромни неотровни змии. Живеят във вили близо до водата в топлите части на Южна Америка. Обикновено убиват своята жертва, като увиват тялото си около нея и я стискат, докато престане да диша. Те са единият от двата най-големи вида змии на Земята. Някои питони порастват по-дълги, но анакондите са много по-тежки.

Анакондите са от семейството на боата. Има два вида анаконди: гигантската, или зелена, анаконда и жълтата, или южна, анаконда. Гигантската анаконда е по-големият вид. Най-често е кафява или маслиненозелена с овално оформени черни петна. Жълтата анаконда е светлокафява или зеленикаво-жълта с припокриващи се черни петна.

Най-големите анаконди достигат около 9 м дължина, но повечето израстват само до 5 м. Някои тежат цели 249 кг. Обиколката на дебелите им грамадни тела понякога достига 30 и повече сантиметри.

Обикновено анакондите ловят нощем бозайници, влечуги и птици. Въпреки че удушават и по-голяма плячка, могат да убиват костенурки, птици и други дребни животни, като си служат само с устата и острите си зъби. Понякога завличат жертвата си под водата и я удавят. След като убият плячката си, я поглъщат цялата.

Девет месеца след чифтосването женските анаконди раждат голям брой живи малки наведнъж. Те могат да бъдат от 14 до 82. Всяко малко е дълго 0,6м.

Изображение: Pixabay

640 Прегледа