Алигаторите са големи, подобни на гущер животни с дълги заоблени муцуни и силни опашки. Повечето време прекарват във водата но се движат и на сушата. Алигаторите принадлежат към групата животни, наречени влечуги. Сродни са с крокодилите.

Къде живеят алигаторите

Алигаторите живеят в тресавища, езера и бавно течащи реки. Има два вида алигатори. Американският алигатор се среща в югоизточните Съединени щати. Китайският алигатор живее в района на река Яндзъ в Китай. Той е рядко срещан.

Физически белези

Мъжките американски алигатори достигат на дължина средно до 3,4 м. Женските са малко по-дребни. Младите американски алигатори са черни, с жълти ивици на опашката. Възрастните са кафеникави.

Китайският алигатор обикновено израства докъм 1,5 м дължина. Той е почти черен, с бледи жълтеникави петна.

Алигаторите имат много общи белези с крокодилите. Кожата им е дебела и е изградена от многобройни люспи и плочки. И двата вида животни имат дълго тяло и четири къси крака. Очите, ушите и ноздрите са разположени на горната част на главата. Показват се над водата, когато животното плува.

Съществуват лесни начини за различаване на крокодилите от алигаторите. Едни от най-очевидните е, че алигаторите имат широка заоблена муцуна, докато на повечето крокодили е тясна и заострена.

Поведение

Алигаторите се хранят предимно с риба, дребни бозайници и птици. Ала понякога убиват плячка, голяма колкото елен или вол.

Алигаторите обикновено се чифтосват през пролетта. Женската прави леговище от кал и трева, където снася от 20 до 60 бели яйца. Яйцата се излюпват след около 65 дни. Младите алигатори живеят с майка си в продължение на една година.

  • Изображение: Pixabay
910 Прегледа