Александровската гробница е на тракийски цар или знатен аристократ от IV в.пр.Хр. Открита е през 2001г. край село Александрово, Хасковско. С големината си съперничи на най-монументалните паметници от този вид в България, но изумява не само с архитектурата си, а най-вече със стенописите. Най-интересна е живописта в кръглата камера. Срещу входа се виждат три фигури. Брадатият мъж седи на стол с окачен на облегалката меч и гледа към прислужница, която му поднася рог с вино. До него седят мъж и жена – владетелят и съпругата му. Вторият прислужник носи рион. В най-добре запазения фриз е пресъздадена ловна сцена. Стенописите проследяват пътя на владетеля полубог. Реалистичните подробности са безценен извор на сведения за облеклото, въоръжението и обичаите на древните траки.

Александровската гробница е сред шедьоврите на тракийското строително и живописно изкуство по българските земи.

Изображение: YouTube

373 Прегледа